Les mer - Side 2

Vårt mål og tjenester - Les mer

Artikkelindeks

Det er alltid ubeleilig når dere opplever at utstyret svikter.


Vi gjør reparasjoner av alle typer medisinsk teknisk utstyr inkl. elektromedisinsk utstyr.
Vårt mål er også at kundens medisinsktekniske og elektromedisinske utstyr skal bli reparert og være i drift så raskt som mulig.
Ved hjelp av kort responstid, våre support- og diagnoseløsninger kan vi reparere utstyret med minst mulig ulempe for kunden.
Vi læres opp av produsenter og leverandører slik at vi kan vedlikeholde og reparere alt ditt utstyr.

 Red Target Aim 1

"MAIL"

  • Vi lytter til kunden og leverer tjeneste som er tilpasset markedet
  • Vi er ansvarlige, bryr oss om hva vi gjør og hvem vi gjør det for
  • Alle medarbeiderne har innflytelse i bedriften
  • Vi jobber sammen som lagspillere for å lykkes

Dette er våre verdivalg. 

Vi mener at en god serviceleverandør er godt innsatt i kunden virksomhet og deres ønsker. Det gjør at vi kan agere raskt dersom det oppstår uforutsette hendelser, men også kunne komme med forslag til effektivisering og kostnadsbesparelser. Det er hensiktsmessig både for dere som kunde og oss som serviceleverandør. 

En forutsetning for å få til dette er å være nærværende på lokasjoner og ute i virksomheten. Da kan vi pro-aktivt, ved preventivt vedlikehold og service, forhindre feil og rette raskt opp i oppståtte feil.