Våre tjenester

Vårt mål og tjenester

Artikkelindeks

Vårt mål er å utføre all medisinsk teknisk service, kalibrering av elektromedisinsk utstyr og andre tjenester dere som kunde ønsker.
Dere som brukere er pliktig å sørge for at utstyret vedlikeholdes jevnlig samt er trygt å bruke både for de ansatte og pasienten. 
Vedlikeholdet skal være planlagt, systematisert og dokumentet. 

 


Det er alltid ubeleilig når dere opplever at utstyret svikter.


Vi gjør reparasjoner av alle typer medisinsk teknisk utstyr inkl. elektromedisinsk utstyr.
Vårt mål er også at kundens medisinsktekniske og elektromedisinske utstyr skal bli reparert og være i drift så raskt som mulig.
Ved hjelp av kort responstid, våre support- og diagnoseløsninger kan vi reparere utstyret med minst mulig ulempe for kunden.
Vi læres opp av produsenter og leverandører slik at vi kan vedlikeholde og reparere alt ditt utstyr.

 Red Target Aim 1

"MAIL"

 • Vi lytter til kunden og leverer tjeneste som er tilpasset markedet
 • Vi er ansvarlige, bryr oss om hva vi gjør og hvem vi gjør det for
 • Alle medarbeiderne har innflytelse i bedriften
 • Vi jobber sammen som lagspillere for å lykkes

Dette er våre verdivalg. 

Vi mener at en god serviceleverandør er godt innsatt i kunden virksomhet og deres ønsker. Det gjør at vi kan agere raskt dersom det oppstår uforutsette hendelser, men også kunne komme med forslag til effektivisering og kostnadsbesparelser. Det er hensiktsmessig både for dere som kunde og oss som serviceleverandør. 

En forutsetning for å få til dette er å være nærværende på lokasjoner og ute i virksomheten. Da kan vi pro-aktivt, ved preventivt vedlikehold og service, forhindre feil og rette raskt opp i oppståtte feil.

 


 

Brukere av medisinsk teknisk utstyr er pliktig å jevnlig vedlikeholde det medisinsk tekniske utstyret

 

Dere som brukere er pliktig å sørge for at utstyret er jevnlig vedlikeholdt og er sikkert å bruke for de ansatte og pasienten. Vedlikehold skal være planlagt og dokumenter.
Det er det lokale el-tilsyn, DLE, som er tilsynsmyndighet på dette området. I det siste har vi merket et økt fokus på helseforetak. Vi hjelper dere med den obligatoriske og lovpålagte kontrollen.

 

FOR-2013-11-29-1373
Forskrift om håndtering av medisinsk utstyr sier i § 11.Vedlikehold, endringer og reparasjoner.
“Vedlikehold av medisinsk utstyr skal være planlagt, systematisert og basert på utstyrets anvisninger og en vurdering av risiko,
slik at utstyret til enhver tid er sikkert og kan brukes uten fare. Utført vedlikehold, endringer og reparasjoner av medisinsk utstyr skal dokumenteres”
 
Forskriften har som formål å sikre at medisinsk utstyr ikke medfører fare for pasienter, brukere og eventuelt andre personers sikkerhet i forbindelse med produksjon,
konstruksjon, omsetning og bruk av slikt utstyr. Les hele
 Forskrift om håndtering av medisinsk utstyr her.

Feil ved apparatur/utstyr og brukerfeil er de vanligste årsakene til innmeldte uønskede hendelser knyttet til medisinsk-teknisk utstyr. Rutiner som sikrer god opplæring i bruk av utstyr, reparasjon av defekt utstyr og tilgang til nødvendig observasjons-utstyr, kan forebygge hendelsene.Gjennomgang av type hendelser som er innmeldt til Meldeordningen i Kunnskapssenteret for helsetjenesten indikerer at det er behov for kvalitetssikring av rutiner som sikrer at:

• alt relevant personale har god opplæring i bruk av alt utstyr som brukes
• klinikerne har nødvendig utstyr for observasjon av pasienter tilgjengelig
• defekt apparatur/utstyr umiddelbart repareres
• låneutstyr er kompatibelt med avdelingens øvrige utstyr

  

Periodisk vedlikehold, service og akutt reparasjoner av medisinsk teknisk og elektromedisinsk utstyr

Det er alltid ubeleilig når du opplever at utstyret svikter. Vi tilbyr et bredt utvalg av reparasjontjenester for våre oppdragsgivere.
Vårt mål er at kundens utstyr skal bli reparert og være i drift så raskt som mulig. Ved hjelp av kort responstid, våre support- og diagnoseløsninger kan vi reparere utstyret med minst mulig ulempe for kunden. 
Vi læres opp av produsenter og leverandører slik at vi kan vedlikeholde og reparere alt ditt utstyr.

 

Eksempler på tjenester:

 • Fjerndiagnose og support
 • Garantireparasjoner
 • kalibrering av el. med utstyr
 • Reservedelebytte
 • Utlåns-utstyr
 • Reparasjoner på stedet
 • Verkstedreparasjoner
Eksempler på utstyr vi reparerer:
 
 • C-pap
 • Undersøkelseslampe
 • Analyseapparater
 • Tørr sterilisator
 • Pasientløftere
 • BT-apparater
 • Overvåkningsmonitor
 • Operasjonsbord og lamper
 • Instrumentvaskemaskin
 • Pasientseng m/ el. heis
 • Spirometer
 • Audiometer
 • Inkubator
 • Oksygenkonsentrator
 • Infusjonspumpe
 • Anestesi
 • Undersøkelsesbenker
 • Hjertestartere
 • Bekkenspyler
 • Pulsoksymeter
 • Sentrifuger
 • Kjøleskap til medisiner
 • Ernæringspumper
 • Autoklaver
  osv.
 

Vi utfører videre preventivt vedlikehold etter våre kundens ønsker. Preventivt vedlikehold er med på å sikre at det medisinsk tekniske utstyret fungerer optimalt. Vi kan gi fast pris på slike oppdrag, slik at både våre oppdragsgivere og sluttkunde har forutsigbarhet ved oppdrag.

Eksempler på tjenester:

 • Preventivt vedlikehold utført på stedet
 • Preventivt vedlikehold utført på verksted
 • Utlåns-utstyr mens preventivt vedlikehold utføres
 • Kalibrering av medisinsk utstyr
 • Reservedeler
 • Låneapparater
 • Demo apparater
 • Nye apparater
 

Logistikk tjenester

Vi kan tilby våre partnere forskjellige logistikk løsninger tilpasset deres behov.
Vi har avtale med de fleste transport leverandører og kan tilby sendinger etter kundens ønske.

 

Unitronic servicesenter

Unitronic service senter er bygget for våre behov. Her har vi et romslig verksted på 500 kvadratmeter.
I tillegg til dette kommer varemottak, lager og møterom.
Alt er tilrettelagt for at vi effektivt skal kunne levere medisinsk teknisk service og logistikktjenester for våre oppdragsgivere.
Møterommet våre benyttes ofte av oppdragsgivere til opplæring av kundens egne medisinteknikere.