HMS og dokumentasjonsystem - Side 6

Unitronic - HMS og dokumentasjonsystem

Artikkelindeks

 

HMS og dokumentasjonsystem


Selskapet har en egen HMS håndbok og jobber aktivt med slike problemstillinger. Organisasjonen har også et eget verneombud for å ivareta de ansattes interesser i slike saker.Vårt dokumentasjonssystem Medusa inneholder alle relevante data for å ivareta alle lovpålagte data. Alt utstyr blir registrert og service historikk osv. er lett å følge. 
Medusa er web basert slik at både våre oppdragsgivere og kunder kan ha tilgang til databasen. Hvis dette er ønskelig er det bare å kontakte oss for brukernavn og passord.Alle service rapporter på utført arbeid kan også leveres elektronisk på epost i PDF format. Alle data er sikret med doble servere i forskjellige brannsikre rom.

 

Her kan dere lese mer om SoftPro og Medusa 

 

Banner SoftPro Medusa