Kvalitetsystem - Side 5

Unitronic - Kvalitetsystem

Artikkelindeks

 

Kvalitetsystem


Unitronic AS ble 30. oktober 2018 sertifisert etter ISO standard 9001-2015. 
Vi har en klar holdning til bruk av kvalitetssystem som et levende dokument hvor både positive og negative avvik blir dokumentert og analysert.
Deretter blir analysen meddelt våre ansatte og oppdragsgivere. Dette, sammen med jevnlige revisjoner, er med på å sikre at vi skal kunne levere våre tjenester med optimal kvalitet.

 

Vi er medlem av Melanor, bransjeorganisasjonen for leverandører av laboratorie- og medisinsk utstyr.som representerer omlag 150 medlemsbedrifter og 3000 medarbeidere i Norge.  

Vi er firmamedlem i Medisinsk teknisk Forening   cropped MTF logo trans gron blaa