Våre kunder - Side 3

Unitronic - Våre kunder

Artikkelindeks
Våre kunder
 
  • Våre kunder og oppdragsgivere spenner seg fra kommunal helsesektor, leverandører og produsenter av utstyr til offentlige og private sykehus.
  • Vi har rammeavtaler på service medisinsk teknisk utstyr i en lang rekke kommuner og her har vi totalansvar for sykehjemmene.
  • Vi har også samarbeid med medisinsk teknisk avdeling på flere offentlige sykehus og totalansvar for medisinsk teknisk vedlikehold og service på noen private sykehus.
  • Vi kan reparere det alle meste av elektromedisinsk utstyr være seg til sykehus, sykehjem, veterinærer, private laboratorier, legekontorer, klinikker osv.
  • Vi læres  opp av produsent/leverandør av utstyret, og kan ta på oss å være total serviceleverandør (all-service) eller delvis serviceleverandør (supplement-service) på det dere måtte ha av utstyr som trenger slikt tilsyn.
 
kunde icon