Vår organisasjon - Side 2

Unitronic - Vår organisasjon

Artikkelindeks

 

Vår organisasjon


Vi har store og trivelige lokaler på Dikemark i Asker. Bygget er innredet spesielt til vårt formål.
Unitronic består i dag av 19 personer hvorav 18 ansatte jobber direkte med teknisk service og kalibrering av medisinskteknisk- og elektromedisinsk utstyr.

Vi har til enhver tid lærlinger.
Selskapet har siden starten i 1988 bygget opp en har en meget bred og god kompetanse, et høyt servicenivå og en solid økonomi. 

Unitronic AS har et eierskap og et styre som ser langsiktig på selskapet. Dette gjenspeiles i de investeringer som har vært gjort de siste årene i IT-systemer, kvalitetssystemer, infrastruktur og måleinstrumenter. Disse investeringene er med på å sikre at våre kunder får en profesjonell service, og at videre vekst vil gå smertefritt.

Unitronic har kreditt rating AAA hos Duun & Bradstreat. Dette er høyeste oppnåelig rating og de har hatt denne i flere år. Selskapet var i 2007 på Dagens Næringslivs Gazelleliste. 
Selskapet har en solid egenkapital. Selskapet har de siste 10 årene hatt en betydelig vekst med positivt resultat hvert år.

 

 Skisse av bygget