Tjenester

Vårt mål og tjenester

Vårt mål er å utføre all medisinsk teknisk service, kalibrering av elektromedisinsk utstyr og andre tjenester dere som kunde ønsker.
Dere som brukere er pliktig å sørge for at utstyret vedlikeholdes jevnlig samt er trygt å bruke både for de ansatte og pasienten. 
Vedlikeholdet skal være planlagt, systematisert og dokumentet.