Nordisk service

Nordisk service

 

Vi kan tilby nordisk service avtale eller sågar europeisk avtale.

Vi er medlem av TIMANT som er et Europeisk nettverk av uavhengige serviceselskaper. Gjennom dette nettverket kan vi tilby service, reparasjoner og kalibrering på både nordisk og europeisk nivå.
Gjennom nettverket har vi et forpliktende samarbeid på tvers av landegrenser slik at du som oppdragsgiver alltid er sikret å ha tilgjengelig servicekapasitet.

 Vi er den eneste i vår bransje i Norge som har få denne utmerkelsen og er medlem av TIMANT.

Dette sier TIMANT om medlemmene:
"The award “Member of TIMANT” stands for first-class service and reliability at the very highest level. Every member of the service network has proven records, many years of experience and fulfils the requirements for high quality expected by TIMANT and its industrial partners. Service providers are selected using stated criteria and are regularly reviewed."

 

Gjennom dette nettverket kan vi tilby serviceavtaler som dekker hele det nordiske markedet. 

Våre samarbeidspartnere her er

 

Les mer om TIMANT