Landets ledende

Landets ledende

Unitronic er landets ledende serviceleverandør /servicepartner innen reparasjon og vedlikehold av medisinsk teknisk - og laboratoria utstyr. Vår kjernevirksomhet er teknisk service. Vi tilbyr produsenter og leverandører teknisk service med en høy faglig kompetanse.

Vi har over nærmere 30 års erfaring innen dette fagfeltet og leverer tjenester etter kundens ønsker. Vi er helt leverandøruavhengig. Vi er i dag en av Norges ledende serviceleverandør /servicepartner for reparasjoner, periodiske vedlikehold og service på medisinsk teknisk - / elektromedisinsk utstyr.

Vi har opparbeidet seg en meget god kompetanse på å levere kostnadseffektive løsninger med høy kvalitet. 

Mer enn 20 leverandører benytter oss i dag til teknisk service, enten til allservice eller supplementservice.
Oppdragsteder spenner seg fra sykehus, sykehjem, legekontorer, private klinikker, laboratorier til produsenter og leverandører .
Av 18 ansatte, er 15 serviceteknikere med lang og bred faglig kompetanse og erfaring. 

Kvalitetsystemet de benytter er basert på ISO 13485:2003 (Standard medical devicesquality system) og det gjeldende lovverket for medisinteknisk utstyr.
Kvalitetsarbeid er en viktig del av vår bedriftskultur.

Unitronic’s dokumetasjonssystem Medusa inneholder alle data for å ivareta alle lovpålagte data. Utstyr blir registrert og service historikk er lett å følge.
Medusa er web-basert slik at både våre oppdragsgivere og kunder kan ha tilgang til databasen.

 

Skisse av bygget